BG EN RU
Новости

Водопроводна авария

 Аварийно спиране на водата на 07.02.2024г.

Нови цени от 01.01.2024 г.

ПРАЗНИЧНО РАБОТНО ВРЕМЕ

Водопроводна авария

Водопроводна авария до х-л "Морско око".

Водопроводна авария  до снек бар Фара

Водопроводна авария до х-л "Болеро"

Водопроводна авария на водопровод Ф160 до х-л Калиакра

Предложение за изменение на цените на ВиК услуги 

Аварийно спиране на водата на водопровод ф250

Водопроводна авария на водопроводи ф160 и ф250 около х-л Екселсиор

 

Водопроводна авария в района на х-л "Екселсиор"

 

Водопроводна авария  в района на х-л Енканто. Без водоснабдяване ще бъдат - х-л Енканто и х-л Берлин.

Считано от 01.01.2023 г. "ВиК-Златни пясъци" ООД има нови цени на водата /без ДДС/, както следва: 

  • Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -       1,504 лв./куб.м  
  • Цена за отвеждане на отпадъчните води  -   1,781лв./куб.м     

Промяната на цената е на основание РЕШЕНИЕ №Ц-32 от 30.12.2022 г. на КЕВРгр.София

Считано от 01.10.2022 г. "ВиК-Златни пясъци" ООД има нови цени на водата /без ДДС/, както следва: 

  • Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -       1,645  лв./куб.м  
  • Цена за отвеждане на отпадъчните води  -   1,962 лв./куб.м     

Промяната на цената е на основание РЕШЕНИЕ №БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. на КЕВРгр.София

Нови цени на ВиК услуги

Водопроводна авария до х-л "Хавана"

Водопроводна авария на магистрален водопровод ф160 в района на х-л "Кристал"

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф250 около х-л "Берлин", к.к. "Златни пясъци"

01.02.2022 г.

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф250 в района на х-л "Панорама"

Водопроводна авария на водопровод Ф160 в района на в.к. "Ривиера"

Предложение за утвърждаване и одобряване на нови цени на водата от КЕВР за регулаторен период 2022 г.- 2026 г.

Водопроводна авария до х-л Елена

Водопроводна авария на ПСОВ

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф250

Авария на захранващ водопровод

Нова цена на водата от 01.01.2021 г.

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф 160 около хотел Варшава

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф250 около х-л "Плиска"

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф250 до х-л "Сън Райс"

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф250 до хотел "Градина"

От 01.01.2020 год. нови цени на ВиК услуги

Водопроводна авария на басейна на хотел "Плиска"

Водопроводна авария на Ф250 около х-л "Мадара"

Водопроводна авария в района на х-л "Мадара"

Водопроводна авария в района на х-л "Елена"

Водопроводна авария до х-л "Берлин"

Водопроводна авария на басейн "Сирена", басейн "Адмирал", Грузински ресторант и х-л "Извора"

Водопроводна авария на к-с "Иглика" 1 и к-с "Иглика" 2

Водопроводна авария на басейн "Сирена" и на басейн и грузински ресторант, к-с "Иглика"1 и к-с "Иглика" 2

Водопроводна авария  на х-л Сирена

Смущение във водозахранването в района на х-л "Луна"

Нова цена на ВиК услуги в к.к. "Златни пясъци" от 01.01.2019 г.

Авария на водопровод Ф160 около х-л "Ерма" 

Авариен ремонт на захранващ водопровод ф160

РЕГЛАМЕНТ 679/2016 г. на ЕС

Водопроводна авария във ВШ под х-л "Престиж", захранваща водопровод ф160

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф150 около хотел "Зора", к.к. "Златни пясъци"

Водопроводна авария на водопровод Ф160 около х-л "Астория"

Водопроводна авария на водопровод Ф160 до х-л "Астера"

Водопроводна авария до х-л "Афродита"

Водопроводна авария

Нова цена на ВиК услугите в к.к. "Златни пясъци", считано от 01.08.2017 г.

Предложение за изменение цената на ВиК услугите

Предложение за нови цени на водата в к.к. "Златни пясъци" ООД

03.05.2017 г.

Включване на ново водопроводно захранване на х-л "Изгрев" - х-л "Обзор" 

27.03.2017 г.

Авариен ремонт на спирателни кранове /СК/

Информация относно избраната от „В и К-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД, информационна агенция за разкриване на регулирана информация.

30.05.2016 г.

Поради авария на магистрален водопровод Ф160 PVC без вода ще остане х-л "Екселсиор" от 9.30 ч. до 15.00 ч.

18.05.2016 год.

Поради смяна на СК във ВШ на х-л Рива, от 10.30ч. до 12.30ч. без вода ще останат  хотелите: Рива, Атлас, Варшава, Кристал, Афродита

7.01.2016 год.

Поради възникнала авария в канализацията на х-л "Вива", хотелът ще остане без вода от 10.00 ч. до 17.00 ч.

Водопроводна авария на Ф160 PVC под Воденицата

Водопроводна авария на магистрален водопровод Ф250 ПеВП

Водопроводна авария на Ф250 ПеВП в района на х-л "Хоризонт", х-л "Еделвайс" и х-л "Бендита"

13.05.2015 г.

Поради авария на уличната канализация между х-л Астера и х-л  Гладиола ще има понижено налягане на водата на 14.05. и 15.05.2015 г.

21.04.2015 г.

Водопроводна авария  на водопровод Ф90 ПеВП срещу х-л "Хавана"

водопроводна авария х-л Зора