BG EN RU
08.01.2019 г.

"ВиК-Златни пясъци" ООД уведомява своите клиенти, че въз основа на Решение №Ц-20 от 28.12.2018 г. на КЕВР - София и Заповед №001/08.01.2019 г. на Управителя на ВиК Оператора, утвърждава нови цени на ВиК услуги /без ДДС/, считано от 01.01.2019 г., както следва:

  • Цена на услугата доставяне вода на потребителите               - 1,260 лв./куб.м.
  • Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води                     - 1,502 лв./куб.м.
  • Цена на услугата доставяне на води на "ВиК-Варна" ООД   - 1,258 лв./куб.м.