BG EN RU
27.12.2019 г.

27.12.2019 год.

 „ВиК-ЗЛАТНИ ПЯСЪЦИ“ ООД - гр. Варна

Уведомява своите абонати, че съгласно Решение №БП-Ц-12 от 27.07.2017 г. и Решение №Ц-37 от 23.12.2019 г. 

на КЕВР – гр. София определя от 01.01.2020 г. нови цени на ВиК услуги, /без ДДС/, както следва:

  • Доставяне вода на потребителите           –  1,301 лв./куб.м
  • Отвеждане на отпадъчни води                 –  1,555 лв./куб.м
  • Доставяне вода на друг  ВиК оператор  –   1,357 лв./куб.м

       „ВиК-Варна“ ООД, гр. Варна