BG EN RU
Общи условия

Общи условия за предоставяне на ВиК услуги на потребителите от "ВиК Златни Пясъци" ООД

         Новоприетите Общи условия са одобрени от ДКЕВР с Решение №ОУ-09/11.08.2014 г. и са публикувани в националния всекидневник - в-к "Новинар" бр.196 (6862) от 21 Август 2014 г., четвъртък и в местния ежедневник - в-к "Народно дело" бр.188 (20600) от 11 Септември 2014 г., четвъртък.