BG EN RU
28.12.2023

      На основание РЕШЕНИЕ  No Ц- 29  от 22.12.2023 г.на КЕВР– гр.София

считано от 01.01.2024 г. "ВиК-Златни пясъци" ООД има нови цени на водата /без ДДС/,

 както следва: 

  • Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -       1,873 лв./куб.м  
  • Цена за отвеждане на отпадъчните води                            -       2,215 лв./куб.м