BG EN RU
Нови цени от 01.10.2022 г.

Считано от 01.10.2022 г. "ВиК-Златни пясъци" ООД има нови цени на водата /без ДДС/, както следва: 

  • Цена за услугата доставяне на вода на потребителите     -       1,645  лв./куб.м  
  • Цена за отвеждане на отпадъчните води  -   1,962 лв./куб.м     

Промяната на цената е на основание РЕШЕНИЕ №БП-Ц-22 от 29.09.2022 г. на КЕВРгр.София