BG EN RU
13.06.2017 г.

 

"ВиК-Златни пясъци" ООД, гр. Варна ще внесе в КЕВР

за регулаторен период 2017 – 2021 г.:

                                                      за утвърждаване следните цени на ВиК услуги за 2017 г.:

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2017 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите

 

1,201

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

 

    1,405

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

1,172

 

                              Цените са без ДДС.

 

                               за одобряване следните цени на ВиК услуги по години за периода 2018 г.- 2021 г.:

Цени на ВиК услуги  в  лв./куб.м

2018 г.

2019 г.

2020 г.

2021 г.

Цена за услугата доставяне на вода на потребителите   

1,217

1,232

1,236

1,253

Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води            

1,432

1,439

1,448

1,461

Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор  

1,191

1,205

1,264

1,278

 

             Цените са без ДДС.