BG EN RU
03.05.2017 г.

03.05.2017 г.

Поради включване на ново водопроводно захранване на х-л "Изгрев" - х-л "Обзор" без вода от 14.00 ч. до 17.00 ч. ще останат следните обекти:

х-л "Берлин Грийн Парк", х-л "Берлин", х-л "Изгрев" - х-л "Обзор", х-л "Гларус", Пречиствателна станция за отпадни води /ПСОВ/, 

вили "Панорама" и Яхтено пристанище