BG EN RU

ДКЕВР - гр. София

Реши:

    Считано от 01.07.2016 г. утвърждава изменение на цените на ВиК услугите на "ВиК-Златни пясъци" ООД, к.к. Златни пясъци, както следва:

  •    Цена за услугата доставяне на вода на потребителите              1,13 лв./куб.м  без ДДС     
  •    Цена за услугата отвеждане на отпадъчните води                      1,24 лв./куб.м  без ДДС
  •    Цена за услугата доставяне на вода на друг ВиК оператор      1,10 лв./куб.м  без ДДС