BG EN RU

7.01.2016 год.

Поради възникнала авария в канализацията на х-л "Вива" хотелът ще остане без вода от 10.00 ч. до 17.00 ч.