BG EN RU
Water price

ДКЕВР – гр.СОФИЯ
Реши:


Считано от 01.08.2008 г., утвърждава изменение на цените на „ВиК Златни пясъци” ООД, к.к.Златни пясъци, както следва:

 

  • Цена за доставяне на питейна вода на потребителите – 1,43 лв./куб.м (без ДДС).
  • Цена за отвеждане на отпадъчни води – 0,68 лв./куб.м (без ДДС).