BG EN RU

"ВиК-Златни пясъци" ООД уведомява своите клиенти, че въз основа на Решение №Ц-34 от 15.12.2017 г. на КЕВР - София и Заповед №003/08.01.2018 г. на Управителя на ВиК Оператора утвърждава нови цени на ВиК услуги /без ДДС/, считано от 01.01.2018 г., както следва:

  • Цена на услугата доставяне вода на потребителите               - 1,208 лв./куб.м.
  • Цена на услугата отвеждане на отпадъчни води                     - 1,451 лв./куб.м.
  • Цена на услугата доставяне на води на "ВиК-Варна" ООД   - 1,207 лв./куб.м.